Бизнес наградите на Bulgarian Business Awards ще бъдат ежегоден конкурс, който се провежда веднъж годишно. Целта на наградите е да насърчат добрите бизнес практики. Нашата практика показва, че противно на мнението на песимистите, в Англия  има много успешни българи, които имат какво да кажат за притежавания или управляван от тях бизнес. Bulgarian Business Awards желае да насърчава тези хора, като ги награждава за тяхната иновативност и предприемачески дух.

Всяка компания, независимо колко е голяма, може да се запише за участие във всяка една от категориите

Независимо жури  ще разглежда кандидатурите на финалистите във всички категории и  ще излъчва победител във всяка категория.
Защо го правим:  Надяваме се да покажем, че ние българите можем да бъдем успешни навсякъде по света, допринасяйки за развитието и бизнеса на страната, в която сме избрали да се развиваме и да живеем.

 

bg_BG