Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на БЪЛГАРСКИТЕ БИЗНЕС НАГРАДИ (ББН), поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо английско законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС НАГРАДИ е търговското наименование на „UNITED BUSINESS FEDERATION, английско юридическо лице със седалище: 60 Caroline Street, Birmingham, B3 1U, (наричано по-долу ББН или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратор при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате с длъжностното лице по защита на личните данни по електронна поща с адрес desi@bulgarianbusinessawards.com или по обикновена поща или куриер до адрес 60 Caroline Street, Birmingham, B3 1U – като изписвате следния текст: на вниманието на длъжностното лице за защитата на личните данни на ББН.

Кои категории лични данни обработваме ние

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

 • Когато си създавате профил в ББН, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
 • Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на ББН като: снимка, пол, прякор, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, образование, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
 • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.
 • Когато попълвате формата ни за номинация Вие ни предоставяте данни като адрес, имейл, телефон, имена, възраст, профили в соц. мрежи, също така Вие ни предоставте същите данни и за трето лице, което номинирате, вкл. и ъеб адрес и наименование на бизнес организацията, която то представлява, като по презумция ние считаме, че Вие имате излишното му разрешение да ни предоставите неговите данни за обработване и осъществяване на контакт.

Освен това ви предлагаме да се регистрирате в платформата на ББН чрез Вашия профил във Facebook или Google. Ако изберете един от тези варианти, ще бъдете насочени към страницата Facebook Admin / Google LLC, където ще бъдете уведомени за предаването на Вашите данни на ББН. Можете да разгледате политиките за поверителност на Facebook и Google като последвате следните връзки:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://policies.google.com/privacy

Освен това можем да събираме и впоследствие обработваме определена информация относно поведението ви при сърфиране в нашия уебсайт или използване на мобилно приложение, за да персонализираме вашето онлайн преживяване и изготвим предложения, които са съобразени с вашия профил. Приканваме ви да научите повече в тази връзка като прочетете раздела относно обработването по-долу.

В нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством бисквитки (cookies) и подобни технологии съгласно Политиката за бисквитките.

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните. Освен това, ние не желаем да събираме или обработваме данни на непълнолетни лица, на възраст под 16 години.

Какви са целите и основанията на обработването?

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 1. Предоставяне на услуги на ББН във Ваша полза

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:

 • създаване и управление на профил в уеб платформата на ББН;
 • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
 • обработване и предвижване на номинации
 • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
 • връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби;
 • възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 • подпомагане, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчките Ви или стоките и услугите и номинациите в ББН;

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между ББН и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

2. Вписване на данние, които сте ни предоставили за Вашият номиниран бизнес в уеб каталога на UNITED BUSINESS FEDERATION (www.unitedbusinessfederation.com).

3. Усъвършенстване на нашите услуги

Ние бихме искали винаги да ви предложим най-доброто преживяване при използванрто на нашата уеб платформа. За тази цел можем да използваме определена информация относно Вашето поведение на купувач и посетител, да ви приканваме да попълвате анкети за удовлетвореността Ви след приключването на поръчка, или да провеждаме директно, или с помощта на партньори, пазарни проучвания и изследвания.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

4. Маркетинг

Ние бихме искали винаги да сте осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес. В тази връзка, можем да ви изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS / mobile push / webpush и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от вас продукти, информация относно оферти и промоции, информация относно продуктите, добавени в раздели „Акаунт/Моята кошница“ или  или ако сте проявили интерес към закупуването им, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, и можем да представяме персонализирани препоръки в уебсайта. За да ви предоставим информация, която представлява интерес за вас, ние можем да използваме определени данни относно вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/страници; продукти, добавени към списъка с желани продукти/ закупени продукти), за да създадем профил. Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

В повечето случаи ние изискваме Вашето предварително съгласие, за да ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 • Ни изпратите имейл на irena@bulgarianbusinessawards.com с текст „Не желая да получавам маркетинг предложения, оферти, информация.“;
 • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас; или като
 • се свържете с ББН, използвайки данните за контакт по-горе.

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати. При все това, Вие можете по всяко време, като използвате средствата, описани по-горе, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще откликнем на искането ви.

 1. Защита на нашите законни интереси

Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

 • мерки за защита на уебсайта и потребителите на платформата на ББН срещу кибератаки;
 • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
 • мерки за управление на различни други рискове.

Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на дейността ни, като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи.

Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

Колко време пазим Вашите лични данни?

По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни от момента, в който Вие ни ги предоставите, до момента, в който излишно не поискате те да бъдат изстрити. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

На кого изпращаме Вашите лични данни?

В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели:

 • дружества от групата от дружества, към които принадлежи ББН;
 • партньори в платформа на ББН;
 • доставчици на куриерски услуги;
 • доставчици на платежни/ банкови услуги;
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
 • журито, което ще разглежда Вашите номинации

Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.

Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

Към кои държави предаваме Вашите лични данни?

Понастоящем ние съхраняваме и обработваме личните Ви данни в Англия.

При все това, възможно е някои от личните ви данни да бъдат предадени на субекти, намиращи се в Европейския съюз или извън него, включително в държави, за които Европейската комисия не е признала адекватно ниво на защита на личните данни.

Ние винаги ще предприемаме стъпки, за да гарантираме, че всяко международно предаване на лични данни е внимателно ръководено с цел да се защитят Вашите права и интереси. Предаванията на данни към доставчици на услуги и други трети лица винаги ще бъдат защитени от договорни задължения и, когато е уместно, от други гаранции, като например стандартни договорни клаузи, издадени от Европейската комисия или схеми за сертификация, като например Щит за неприкосновеността за защита на личните данни, предавани от ЕС към Съединените американски щати.

Можете да се свързвате с нас по всяко време като използвате данните за контакт, посочени по-горе, за да разберете кои са държавите, към които предаваме Вашите данни и какви са защитните мерки, прилагани от нас във връзка с тези предавания на данни.

Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.

Ние използваме услугата за обработване на плащания Stripe за извършване на плащанията. Цялата платежна информация се криптира чрез SSL технология.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме вашите лични данни, ние сме наясно, че по принцип предаването на информация по интернет или други публични мрежи не е напълно безопасно, като съществува риск данните да могат да се преглеждат и използват от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системи, които не са под нашия контрол.

Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

Повече информация за всяко от тези права можете да получите, като разгледате таблицата по-долу.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе. Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност. Ние подхождаме сериозно към поверителността на всички записи, съдържащи лични данни. Поради тази причина, ви молим да ни изпратите Вашите искания относно тези записи като използвате адреса на електронната Ви поща, посочен във Вашия акаунт в ББН. В противен случай, ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ.

Такси. Ние няма да налагаме такса за упражняване на каквито и да е права по отношение на Вашите лични данни, освен когато искането Ви за достъп до информация е без основание, многократно или излишно се повтаря, в който случай ще таксуваме разумна сума. Ще Ви информираме за евентуални приложими такси, преди да разгледаме искането Ви.

Срок за отговор. Ние планираме да отговаряме на всички валидни искания в рамките на един месец, освен когато искането е особено сложно, или ако сте отправили повече искания, в който случай ще отговорим в рамките на максимум два месеца. Ще ви уведомим дали ще имаме нужда от повече от един месец. Възможно е да ви помолим да ни кажете какво точно желаете да получите или за какво се тревожите. Така вие ще ни помогнете да действаме по-бързо и да съкратим времето за отговор на Вашето искане.

Права на трети страни. Няма да е необходимо да отговаряме на искане, ако то засяга по отрицателен начин правата и свободите на други субекти на данни.

Съответните права Описание
Достъп Можете да ни помолите:

 • да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни;
 • да предоставим копие от тези данни;
 • да Ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
Поправяне Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни.

Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

Изтриване на данни Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани; или
 • Вие сте оттеглили вашето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие); или
 • упражнявате законно право на възражение; или
 • те са били незаконно обработвани; или
 • е налице правно задължение в тази връзка.

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква:

 • за да се изпълни законово задължение; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция;

Има определени други обстоятелства, при които не сме задължени да се съобразим с Вашето искане за изтриване на данни, въпреки, че те са и най-вероятните обстоятелства, при които може да откажем искането ви.

Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва да изтеглите от акаунта си в ББН и да запазите всички документи, свързани с направените поръчки от ББН, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ББН няма да може да ви ги предостави, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на профила в ББН с всички данни и документи, свързани с него, е необратим процес.

Ограничаване на обработването на данни Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:

 • тяхната точност се оспорва (вижте раздела за поправяне на данни), за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност; или
 • обработването е незаконно, но Вие не желаете данните бъдат изтрити; или
 • те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция; или
 • Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.

Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение:

 • ако имаме Вашето съгласие; или
 • за да се установи, упражни или защити правна претенция; или
 • за да се защитят правата на ББН или на друго физическо или юридическо лице.
Преносимост на данните Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:

 • обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас; и
 • обработването се извършва с автоматично средство.
Право на възражение Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

Вземане на автоматични решения Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано единствено на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

 • поражда правни последици за Вас; или
 • Ви засяга по подобен начин и в значителна степен.

Това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

 • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
 • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи; или
 • се базира на Вашето изрично съгласие.
Имате правото да подавате жалба пред местния надзорен орган относно обработването на вашите лични данни.

Без да се засяга правото ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително и ние Ви обещаваме, че ще положим максимални усилия, за да разрешим проблемите ви по взаимно съгласие.   

 

Относно снимки и видео материали, заснети по време на събития на конкурса ББН:

Всички снимки и видео материали, заснети по време на събития от ББН, са собственост на ББН с право да бъдат използвани за рекламни и маркетинг цели и предоставяне на медиите. Считаме, че участвайки в събитие на ББН, участниците автоматично се съгласяват снимките с тяхно участие да бъдат използвани за целите на организацията и публикувани публично в уебсайта и соц. канали на ББН. Също така всички участници е нужно да поискат разрешение от представителите на ББН преди да предоставят снимки и видеа заснети от ББН на медии и други организации.

 • Напомняме ви, че можете да се свързвате със длъжностното лице по защита на личните данни на ББН по всяко време като изпращате своето искане до него по един от следните начини:
 • по електронна поща до адрес: desi@bulgarianbusinessawards.com или
 • по обикновена поща или куриер до адрес: 60 Caroline Street, Birmingham, B3 1UF , UK– като изпишете текста на вниманието на длъжностното лице по защита на личните данни на ББН.

НАСОКИ ЗА НОМИНИРАНЕ

 1. Номинацията може да бъде направена от номинираният бизнес, служител или от трето лице.
 2. Няма такси за номинации и можете да кандидатсвате до 4 категории по Ваш избор, но крайните категории, в които ще бъде допусната номинацията определя нашият екип..
 3. Предоставената информация трябва да бъде актуална, пълна и достоверна.
 4. Съдиите ще се съберат в определения за това срок, за да приключат с прегледа на номинациите. Те ще изберат финалистите и победителя на база на предоставената информация в различните етапи и на база на гласа на публиката, така че предоставяйте възможно най-пълна и изтъкваща Вашите предимства информация и мотивирайте публиката да гласува за Вас, чрез каналите на социалните мрежи.

УСЛОВИЯ ЗА НОМИНАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС НАГРАДИ”

 1. Можете да се номинирате в рамките на 4 категории
 2. Всички номинации трябва да се попълнят онлайн
 3. Конкурса е отворен за всички бизнеси, презентирани от българи, които са започнали своята дейност преди януари 2020 г.
 4. Запазваме си правото да недопускаме до конкурса, организации, които демонстрират поведение в разрез с ценостите и добрите практики на конкурса, както и да премахваме от участниците, финалистите, победителите, организации демонстрирали подобно поведение. Призоваваме към етичност, уважение, добър тон и уважително отношение, както към всички представители на ББН, така и към всички участници в конкурса. При възникване на спор или конфликт между участници или представители на ББН и участник/ци, жалбите е нужно да пристигат на имейл: info@bulgarianbusinessawards и ще бъдат решавани според срока ни за разглеждани на жалби от 1 до 2 месеца.
 5. Ако бизнесът Ви е създаден след януари 2020 г., можете да се номинирате за участие през 2021 г.
 6. Номинациите са безплатни, но за присъствието на наградната церемония се закупува билет за минимум един представител на номинирания бизнес на стойност £100, в цената му се включват консумация на храна и напитки и увеселителна програма за вечерта. Кандидатури на номинирани бизнеси ще бъдат представяни на журито, само при гарантирано участие на техен представител в нощта на церемонията..
 7. Номинираните е нужно да притежават бизнес с по-малко от 250 служители по времето на номинацията или да бъдат самонати или служители.
 8. Спонсорите имат право да се номинират или да бъдат номинирани от трето лице.
 9. Всяка категория има свои специфични изисквания и критерии, моля разгледайте категориите, за да придобиете нужната информация.
 10. Информацията, която ни предоставяте, чрез формата за номинация трябва да бъде вярна и пълна, доколкото Вашите знания Ви позволяват.
 11. Журито е международно и се състои от специалисти в различни области. Съдии могат да бъдат заменяни и списъкът им допълван с нови в процеса на конкурса, според профила на номинираните бизнеси.
 12. Съдиите си запазват правото да Ви прехвърлят в дрга категория по своя преценка.
 13. Съдийското решение е окончателно и не може да бъде оспорвано. То може да бъде променяно само по инициатива на съдийския състав след аргументиране от тяхна страна.
 14. Номинирайки се за нашите награди, Вие се съгласявате нашите бизнес партньори, съдии и спонсори да имат достъп до предоставените от Вас данни.
 15. Всяка категория е нужно да получи поне 3 номинации.
 1. Ако дадена категория не получи минмума от 3 номинации, ще бъде премахната от официалната церемония.
 2. Номинациите ще бъдат зачитани само, чрез попълване и изпращане на официалната онлайн форма за номинации, предоставена на тази страница. След попълването на номинационната форма, ще ви изпратим форма за презентиране пред журито, която да попълните.
 3. Крайната дата за номинации е до полунощ в петък, 31-ви януари 2020 г. или предвидения и обявен удължен срок, според нуждите на конкурса.
 4. Запазваме си правата да удължим сроковете и да променяме правилата на конкурса във всеки един негов етап, ако счетем за нужно. За актуализациите участниците са длъжни да се информират сами, посещавайки тази страница.
 5. Ако участниците в конкурса не са съгласни с актуализациите на условията, които е възможно да направим при възникване на необходимост, то те могат да да се откажат от участието си в него по всяко време.
 6. Всички финалисти се задължават да участват в церемонията по връчването на наградите на свои собствени разноски, по-горе е обявена стойността на билета. При неприсъствие на представител на на бизнес – финалист, той ще бъде заменян със следващия по точки оценен бизнес.
 7. Наградната церемония ще се състои на 10 май 2020 г. в Лондон.
 8. С попълването на номинационната форма, Вие ни ауторизирате да използваме Вашите лични данни, за цели на администрирането на наградите и се съгласявате да получавате от нас бъдеща информация относно формата на наградите и др. прилижащи събития. За да изразите несъгласието си, моля пишете ни на имейл: info@bulgarianbusinessawards.com.
 9. При връчване и разпределение на дарения от страна на ББН към участници в конкурса, същите ще е нужно да подписват Декларация, даваща прозрачност за изразходване на дарените средства. Също така от бенефициентите на дарение се изисква да предоставят официална банкова сметка на своята организация, по която да получат средствата от предвиденото дарение. Преводи към трети страни или платформи за дарения, посочени от бенефициента, няма да се считат за валидни. Единствено валидна се счита официалната банкова сметка на организацията. Това изискване е валидно за участниците във всички издания на конкурса. Ръководството на ББА си запазва правото да определя сроковете, в които да бъде предвижено и усвоено от бенефициента дадено дарение. При неспазване на сроковете, ръководството на ББА си запазва правото да премахва бенефициент и да го заменя с друг по свой собствен избор, който да усвои дарението.

ГЛАСУВАНЕ НА ПУБЛИКАТА

 1. При гласуване отстрана на публиката, участниците имат право да откажат, чрез писмено уведомление участието си във вота на публиката.
 2. При установяване на стимулиране или подстрекаване и прилагане на некоректни практики за гласуване от страна на участниците, същите ще бъдат изключвани от гласуването.
 3. Всеки регистриран профил на гласуващ има право на само 1 глас за даден участник и всеки следващ ще се зачита за невалиден.
 4. При технически проблеми с гласуването, възникналите въпроси и затруднения ще се решават според ситуацията.
bg_BG