Деси Колева (Съ-основател на Bulgarian Business Awards) се срещна с Президента на Република България в Посолството в Лондон по повод презентирането на идеята на United Business Federation за осъществяването на конкурса Bulgarian Business Awards.
Президента устно е оказал своята подкрепа към осъществяването на проект, подпомагащ българските бизнеси във Великобритания и е приел официално връченото от нея писмо за по-подробно запознаване с идеята на конкурса.
Ние оставаме в очакване да получим неговото официално писмено приветствие, с което проекта да придобие и подкрепата на българските институции в лицето на Президенството, което считаме, че ще допринесе положително за имиджа на формата пред англиските институции и преса, давайки възможност за установяването на по-сплотена връзка между българската и английската бизнес общности в един важен момент, какъвто е настоящия пред- Brexit период.