Видео интервю -визитка на номиниран бизнес на български и английски

Видео оператор ще заснеме интервю с вас, в който ще ви зададем въпроси свързани с вашия бизнес и участието ви в конкурса. Интервюто може да бъде и на двата езика, т.е. две отделни видеа. Ако случая е такъв е нужно да закупите 2 пъти продукта. Видеото/видеата ще бъде/ат разпространено/и в социалните ни мрежи, като копие от материала остава и за вас. Видеата ще са брандирани с логото на конкрса.

Уговорка за ден и час ще бъдат синхронизирани след извършено плащане.

£100.00
Processing ...