РЕКЛАМЕН ПАКЕТ за 1 бр. рекламен материал, разпространяван, чрез подаръчните торбички за гостите на церемонията
За всеки желаещ да включи свой рекламен материал – визитка, брошура, каталог, мостра, даваме опция за закупуване на рекламен пакет.

Необходимо е да осигурите 400 бр. от избрания рекламен материал, с който искате да презентирате своя бизнес пред всички присъстващи на церемонията гости.

Не пропускайте тази възможност, да популяризирате Вашия продукт или услуга!

£100.00