Интернет Бизнес на годината

Категорията е отворена за всяка организация, оперираща онлайн, тази награда признава най-доброто оптимизиране на всички аспекти на електронната търговия за постигане на растеж и силно финансово развитие.  Оценявани в контекста на цялостната стратегическа визия на организацията и плана за устойчив растеж, журито ще търси доказателства за изключителното обслужване на клиентите чрез доставка, ангажираност и функционалност на сайта, сигурност, иновациионност, етична практика и ръст на продажбите

Организаций, базирани в Обединеното кралство и България, ще бъдат оценявани по следните критерий:

Основни критерии и Пропорция на заложеният общ резултат

Търговско представяне

§ Разширяване и растеж

§ Иновации и доставка

§ Интеграция с цифрово генериране

§ Политика за сигурност, данни и етична търговия

§ Ангажиране на персонала

§ Обслужване на клиенти

§ Лидерство и управление 

bg_BG