Награда за оказано Положително Социално въздействие

Наградата за положително социално въздействие се връчва на организации, които допринасят за социалното развитие чрез редица инициативи за социално въздействие. Това се измерва Като се подчертава ролята на организацията в частния или публичния сектор за справяне със социалните предизвикателства, подобрявайки общностите, в които те работят. Наградата за Положително Социално въздействие ще отличи тези, които постигат това чрез инициативи за партньорство, инвестиции, промоции и инициативи осъществявани същевременно от лидерите на организацията и от работещите в нея. Журито ще разгледа евентуални показатели за това къде тези организации са внедрили своите принципи, как това е осъществило съответните търговски цели и как постигнатите резултати са въздействали положително и трайно върху общността. Ще се наблегне на пионерни идеи и подходи, които могат да бъдат адаптирани в други сфери на обществените услуги. на модели за устойчивост и потенциал за трайно подобрение също ще бъдат взети предвид. Номинацията е отворена за всички организации, тази награда ще бъде връчена на компанията, която най-добре демонстрира следното:

§ Устойчив растеж и финансово представяне

§ Новаторство и творчество

§ Влияние и подобрение

§ Ангажиране на клиенти

§ Лидерство и управление

§ Етичен бизнес модел

§Ангажиране и развитие на персонала

 

 

 

 

 

bg_BG