Благодарим Ви за всички направени номинации през 2019/2020 г.! Към настоящия момент приемаме номинации, които ще бъдат обявени през 2021 г.

НАСОКИ ЗА НОМИНИРАНЕ

 1. Номинацията може да бъде направена от номинираният бизнес, служител или от трето лице.
 2. Няма такси за номинации и можете да кандидатсвате до 4 категории по Ваш избор, но крайните категории, в които ще бъде допусната номинацията определя нашият екип..
 3. Предоставената информация трябва да бъде актуална, пълна и достоверна.
 4. Съдиите ще се съберат в определения за това срок, за да приключат с прегледа на номинациите. Те ще изберат финалистите и победителя на база на предоставената информация в различните етапи и на база на гласа на публиката, така че предоставяйте възможно най-пълна и изтъкваща Вашите предимства информация и мотивирайте публиката да гласува за Вас, чрез каналите на социалните мрежи.

УСЛОВИЯ ЗА НОМИНАЦИИ И УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “БЪЛГАРСКИ БИЗНЕС НАГРАДИ”

 1. Можете да се номинирате в рамките на 4 категории
 2. Всички номинации трябва да се попълнят онлайн
 3. Конкурса е отворен за всички бизнеси, презентирани от българи, които са започнали своята дейност преди януари 2020 г.
 4. Запазваме си правото да недопускаме до конкурса, организации, които демонстрират поведение в разрез с ценостите и добрите практики на конкурса, както и да премахваме от участниците, финалистите, победителите, организации демонстрирали подобно поведение. Призоваваме към етичност, уважение, добър тон и уважително отношение, както към всички представители на ББН, така и към всички участници в конкурса. При възникване на спор или конфликт между участници или представители на ББН и участник/ци, жалбите е нужно да пристигат на имейл: info@bulgarianbusinessawards и ще бъдат решавани според срока ни за разглеждани на жалби от 1 до 2 месеца.
 5. Ако бизнесът Ви е създаден след януари 2020 г., можете да се номинирате за участие през 2021 г.
 6. Номинациите са безплатни, но за присъствието на наградната церемония се закупува билет за минимум един представител на номинирания бизнес на стойност £100, в цената му се включват консумация на храна и напитки и увеселителна програма за вечерта. Кандидатури на номинирани бизнеси ще бъдат представяни на журито, само при гарантирано участие на техен представител в нощта на церемонията..
 7. Номинираните е нужно да притежават бизнес с по-малко от 250 служители по времето на номинацията или да бъдат самонати или служители.
 8. Спонсорите имат право да се номинират или да бъдат номинирани от трето лице.
 9. Всяка категория има свои специфични изисквания и критерии, моля разгледайте категориите, за да придобиете нужната информация.
 10. Информацията, която ни предоставяте, чрез формата за номинация трябва да бъде вярна и пълна, доколкото Вашите знания Ви позволяват.
 11. Журито е международно и се състои от специалисти в различни области. Съдии могат да бъдат заменяни и списъкът им допълван с нови в процеса на конкурса, според профила на номинираните бизнеси.
 12. Съдиите си запазват правото да Ви прехвърлят в дрга категория по своя преценка.
 13. Съдийското решение е окончателно и не може да бъде оспорвано. То може да бъде променяно само по инициатива на съдийския състав след аргументиране от тяхна страна.
 14. Номинирайки се за нашите награди, Вие се съгласявате нашите бизнес партньори, съдии и спонсори да имат достъп до предоставените от Вас данни.
 15. Всяка категория е нужно да получи поне 3 номинации.
 1. Ако дадена категория не получи минмума от 3 номинации, ще бъде премахната от официалната церемония.
 2. Номинациите ще бъдат зачитани само, чрез попълване и изпращане на официалната онлайн форма за номинации, предоставена на тази страница. След попълването на номинационната форма, ще ви изпратим форма за презентиране пред журито, която да попълните.
 3. Крайната дата за номинации е до полунощ в петък, 31-ви януари 2020 г. или предвидения и обявен удължен срок, според нуждите на конкурса.
 4. Запазваме си правата да удължим сроковете и да променяме правилата на конкурса във всеки един негов етап, ако счетем за нужно. За актуализациите участниците са длъжни да се информират сами, посещавайки тази страница.
 5. Ако участниците в конкурса не са съгласни с актуализациите на условията, които е възможно да направим при възникване на необходимост, то те могат да да се откажат от участието си в него по всяко време.
 6. Всички финалисти се задължават да участват в церемонията по връчването на наградите на свои собствени разноски, по-горе е обявена стойността на билета. При неприсъствие на представител на на бизнес – финалист, той ще бъде заменян със следващия по точки оценен бизнес.
 7. Наградната церемония ще се състои на 10 май 2020 г. в Лондон.
 8. С попълването на номинационната форма, Вие ни ауторизирате да използваме Вашите лични данни, за цели на администрирането на наградите и се съгласявате да получавате от нас бъдеща информация относно формата на наградите и др. прилижащи събития. За да изразите несъгласието си, моля пишете ни на имейл: info@bulgarianbusinessawards.com.
 9. При връчване и разпределение на дарения от страна на ББН към участници в конкурса, същите ще е нужно да подписват Декларация, даваща прозрачност за изразходване на дарените средства. Също така от бенефициентите на дарение се изисква да предоставят официална банкова сметка на своята организация, по която да получат средствата от предвиденото дарение. Преводи към трети страни или платформи за дарения, посочени от бенефициента, няма да се считат за валидни. Единствено валидна се счита официалната банкова сметка на организацията. Това изискване е валидно за участниците във всички издания на конкурса. Ръководството на ББН си запазва правото да определя сроковете, в които да бъде предвижено и усвоено от бенефициента дадено дарение. При неспазване на сроковете, ръководството на ББН си запазва правото да премахва бенефициент и да го заменя с друг по свой собствен избор, който да усвои дарението.

 

ГЛАСУВАНЕ НА ПУБЛИКАТА

 1. При гласуване отстрана на публиката, участниците имат право да откажат, чрез писмено уведомление участието си във вота на публиката.
 2. При установяване на стимулиране или подстрекаване и прилагане на некоректни практики за гласуване от страна на участниците, същите ще бъдат изключвани от гласуването.
 3. Всеки регистриран профил на гласуващ има право на само 1 глас за даден участник и всеки следващ ще се зачита за невалиден.
 4. При технически проблеми с гласуването, възникналите въпроси и затруднения ще се решават според ситуацията.
bg_BG