ДОБРЕ ДОШЛИ В КАТЕГОРИЯТА: ОКАЗАНО ПОЛОЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ/БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ!

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТАЗИ НАГРАДА?

Наградата за положително социално въздействие се връчва на организации, които допринасят за социалното развитие чрез редица инициативи за социално въздействие.
Това се измерва, като се подчертава ролята на организацията в частния или публичния сектор за справяне със социалните предизвикателства, подобрявайки общностите, в които те работят.
Наградата за ПОЛОЖИТЕЛНО СОЦИАЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ/БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ ще отличи тези, които постигат това, чрез инициативи за партньорство, инвестиции, промоции и инициативи, осъществявани същевременно от лидерите на организацията и от работещите в нея.
НАГРАДА НА ПУБЛИКАТА 2020 г.
bg_BG