Рекламен пакет

£30.00

За всеки желаещ да включи свой рекламен материал – визитка, брошура, каталог, мостра, даваме опция за закупуване на рекламен пакет.

Необходимо е да осигурите 200 бр. от избрания рекламен материал, с който искате да презентирате своя бизнес пред всички присъстващи на церемонията гости.

Не пропускайте тази възможност, да популяризирате Вашия продукт или услуга!

Category:

За всеки желаещ да включи свой рекламен материал – визитка, брошура, каталог, мостра, даваме опция за закупуване на рекламен пакет.

Необходимо е да осигурите 200 бр. от избрания рекламен материал, с който искате да презентирате своя бизнес пред всички присъстващи на церемонията гости.

Не пропускайте тази възможност за популяризиране на Вашия продукт или услуга!

 

There are no reviews yet.

Be the first to review “Рекламен пакет”